TRENTINO BI I PODRAŠČANINA
Iako je novonastala situacija zaustavila ne samo odbojku, već dobrim delom i život u Italiji, neke teme i razmišljanja jednostavno služe ljudima da bar na…