Sudije

GORAN GRADINSKI – Organizacija za primer

Udruženje odbojkaških sudija Jugoslavije osnovano je u decembru 1990. godine. U toku svog 26 – godišnjeg postojanja promenilo je u dva navrata ime prateći promene naziva države u kojoj postoji i radi. Prva promena u Udruženje odbojkaških sudija Srbije i Crne Gore se desila 2003. g. a druga 2006. i taj naziv, Udruženje odbojkaških sudija Srbije je i danas aktuelan. Predsednici Udruženja od osnivanja do 2015. su bile naše istaknute međunarodne sudije Dragan Grbić (1990 – 1995), prof. dr. Vladimir Ćuk (1995 – 2010) i Dejan Jovanović (2010 – 2015). UOSS ima 12 Osnovnih sudijskih organizacija koje organizuju rad prema teritorijalnom principu, a jedna od njih, Udruženje odbojkaških sudija Vojvodine, ima devet Osnovnih sudijskih organizacija u svom sastavu zaduženih za rad na teritoriji AP Vojvodine.

Udruženje Odbojkaških sudija broji ukupno 1257 članova. Od toga je aktivno 1097 i to 574 muškarca i 523 žene. U toku 2015. g. dobili smo 142 nova člana koji su položili osnovni kurs za sticanje zvanja Odbojkaški sudija. Udruženje pruža svojim članovima jednake uslove za usavršanje i napredovanje na svim nivoima takmičenja u okviru OSS i nastoji da sledi politiku Evropske odbojkaške konfederacije (CEV) i Svetske odbojkaške federacije (FIVB) u pogledu veće zastupljenosti žena uvek poštujući osnovni princip kvaliteta prilikom obavljanja sudijskog posla. Na listi sudija Wiener Stadtische Superlige u tekućoj sezoni imamo pet žena što predstavlja 25 odsto od ukupnog broja sudija na listi, na listi Prve lige 10 (35,71odsto) a na listi Druge lige 35 (32,41 odsto). Prilikom formiranja lista sudija za tekuću sezonu 2015/16 nastavljeno je sa trendom podmlađivanja sudijskog kadra tako da na Wiener Stadtische Superligi (WSL) imamo jednog novog mladog sudiju, a na Prvoj ligi četvoro od kojih su troje sudija po prvi put na listi. Na listi sudija Druge lige je trenutno 108 sudija. UOSS želi da aktivnije uključi

Osnovne sudijske organizacije (OSO) Srbije u politiku predlaganja i izbora perspektivnih sudija za napredovanje i stoga je omogućilo da sve OSO predlože veći broj sudija u odnosu na prethodnu godinu koji bi se našao na listi sudija Druge lige. Zadržan je princip delegiranja sličan principu iz ranijih sezona koji se sastoji u mešanju sudijskih parova iz sudijskih organizacija koje se nalaze u susedstvu. Na taj način omogućeno je sudijama da uporede svoje znanje sa kolegama ne povećavajući troškove takmičenja za ekipe koje u njemu učestvuju.

Imajući u vidu promenu sistema takmičenja, odnosno formiranje I B lige od sezone 2015/16, UOSS je posebnu pažnju posvetilo definisanju okvira i principa rada Komisije za kontrolu i unapređenje suđenja Druge lige koja mora da od postojećeg kadra odabere dovoljan broj kvalitetnih sudija koji će moći da sude utakmice novoformiranog ranga takmičenja što istovremeno treba da bude baza iz koje će se selektirati sudije za Prvu ligu i WSL.sudije-1

Srbija trenutno ima 13 aktivnih i tri kandidata za međunarodnog sudiju u odbojci i dvojicu međunarodnih sudija u odbojci na pesku. Od tog broja imamo dve žene međunarodne sudije i jednu kandidatkinju za međunarodnog sudiju. Plan je da se u 2016. godini poveća broj naših međunarodnih ženskih sudija u odbojci na pesku tako što će polaznica kursa za sticanje zvanja – Kandidat za međunarodnog sudiju u odbojci na pesku biti Aleksadra Šućur koja se nalazi na listi sudija Prve lige.

Međunarodne sudije iz Srbije redovno učestvuju na najvećim međunarodnim odbojkaškim takmičenjima i na uspešan način predstavljaju svoju zemlju i OSS. Takmičenja na kojima su bile prisutne naše sudije u prošloj kao i takmičenja na kojima će biti prisutne u toku ove godine su: oba seniorska Evropska prvenstva, Evropske olimpijske igre, završnice evropskih klupskih takmičenja, Svetska liga, Svetski kup, Svetska prvenstva uzrasta do 18 i 19 godina starosti, Gran pri, Olimpijske igre…

Prema trenutnim podacima imamo dvoje sudija svrstanih u A kategoriju kao i četvoro sudija koji se nalaze u C kategoriji prema kriterijumima FIVB. U okviru CEV-a dvoje naših sudija je svrstano u prvu, troje u drugu i jedanaest u treću kvalitetnu grupu. U odbojci na pesku su naše sudije takođe vrlo uspešno učestvovale na najvećim međunarodnim takmičenjima. Pored sudija i drugi članovi UOSS obavljaju važne funkcije u medjunarodnim odbojkaškim organizacijama (CEV i FIVB). Zorica Bjelić je sekretar sudijske Komisije CEV-a, prof. dr. Vladimir Ćuk obavlja funkcije supervizora na utakmicama Svetske lige kao i sudijskog delegata na takmičenjima u okviru CEV-a, dok je Dragutin Ćuk određen za supervizora na utakmicama Svetske lige u okviru III grupe. Udruženje poklanja veliku pažnju stručnom radu i usavršvanju svojih članova. UOSS, uz maksimalnu podršku OSS, redovno učestvuje na svim strukovnim seminarima u organizaciji CEV-a. Predstavnici UOSS su u toku prošle godine aktivno učestvovali u radu Seminara za odbojkaške sudije i sudijske delegate, Sudijske komisije CEV u Sofiji koji je bio posvećen načinu i tehnikama primene promena pravila igre, kao i u radu seminara koji je održan u Kopenhagenu gde su na dnevnom redu bili psihološki aspekti suđenja u savremenoj odbojci. Svoja iskustva sa ovih seminara predstavnici UOSS su preneli svojim koleginicama i kolegama u okviru redovnih godišnjih seminara za sve sudije sa naših lista koji su održani u Beogradu (Druga liga) i Šapcu (WSL i Prva liga).

UOSS sarađuje i sa Udruženjem odbojkaških trenera Srbije i redovni je učesnik seminara za trenere gde prezentuje delove aktuelnih Pravila odbojkaške igre i sve eventualne promene kako bi se i treneri edukovali i mogli što uspešnije da obavljaju svoj posao. Smatramo da je neophodno da sudijski i trenerski seminari budu povezani i koordinisani, jer se na taj način mogu razjasniti mnoge nejasnoće i postići konstruktivni dogovori za nastupajuće sezone i izbeći većina nesporazuma u vezi primene pravila igre.

Pored aktivnosti u okviru stručnog rada, kao naše strateško opredeljenje s ponosom ističemo odnos i uspešno volontersko angažovanje naših članova u pripremama i organizaciji domaćih i međunarodnih odbojkaških takmičenja koja se održavaju u Srbiji na svim nivoima, čime sudije članovi UOSS daju doprinos društvenoj odbojkaškoj odgovornosti. Za uspešan rad jedne organizacije kao što je UOSS neophodno je imati brzu i preciznu komunikaciju na vertikalnom i horizonatalnom nivou.

Stoga Udruženje sve informacije od značaja za svoj rad postavlja na svoj sajt www.uoss.rs koji je dostupan svim članovima koji o svojim aktivnostima mogu, na taj način, da budu blagovremeno obavešteni. Sudijska baza podataka se redovno ažurira kao deo redovnih aktivnosti administratora sajta na nivou UOSS kao i na nivou svake Osnovne sudijske organizacije. 2Sve što je do sada rečeno, a odnosi se na našu stratešku opredeljenost za stručno usavršavanje, davanje doprinosa društvenoj odbojkaškoj odgovornosti i spremnosti za saradnju sa drugim subjektima odbojkaškog sporta u Srbiji, a sve u okviru Odbojkaškog saveza Srbije daje nam za pravo da verujemo da možemo da ispunimo našu misiju koju bih definisao kao “sudijska neprimećenost, a takmičarska uspešnost”. Drugim rečima, budimo neprimetni i pustimo sportiste, odbojkaše i odbojkašice da budu u prvom planu, jer oni to i zaslužuju. Samim tim ispunjena je i naša vizija a to je da budemo najbolji u poslu kojim se bavimo. Deluje prilično jednostavno, ali sam siguran da to nije lako postići i zato moramo da koristimo svaku priliku za usavršavanje svojih veština neophodnih za kvalitetno obavljanje sudijskog posla.