Aktuelnosti Treneri

SKUPŠTINA UOTS – UGOVORI ŠTITE TRENERE

Udruženje odbojkaških trenera Srbije održalo je redovnu Skupštinu na kojoj je usvojen novi Statut, a takođe su predložene neke izmene, ali i napravljeni planovi za dalji period.

Dve stvari su posebno interesantne. Jedna je da se Skupština saglasila da se predlože tipski ugovori za trenere. To se odnosi na regulisanje međusobnih obaveza, tako da ukoliko jedan klub želi da raskine ugovor sa trenerom, drugog može da angažuje tek ako i jedna i druga strana potpišu sporazumni raskid ili stave potpis na dinamiku isplate zaostalih dugova. U suprotnom, neće moći da angažuju novog stručnjaka. Druga stvar je da su članovi Skupštine dali predlog kriterijuma za licenciranje trenera u određenom rangu takmičenja, koji bi trebalo da budu rigorozniji od dosadašnjih.

Usvojen je plan rada za tekuću godinu, takođe i finansijski plan, a odlučeno je da se „pojača“ rad sa trenerima koji žele da se posvete više odbojci na pesku. Taj deo posla poveren je Slobodanu Galeševu.