Elementi Škola

ODBOJKAŠKE TEHNIKE – ODIGRAVANJE PRSTIMA

Sadržina ovog teksta treba da čitaocima ponudi malo drugačiji pristup sticanja i učenja motorne navike u odbojkaškoj praksi i teoriji, ali i da zadovolji potrebu za novim i savremenim saznanjima kod učitelja odbojke i trenera koji treniraju mlađe kategorije.

Metodika treniranja odbojkaških tehnika je deo teorije i prakse odbojke, koji ima specijalne ciljeve. Jedan od primarnih ciljeva je da odbojkaši steknu efikasna znanja, umenja i navike o odbojkaškim tehnikama i da ih efikasno koriste na takmičenju. Drugi primarni cilj je da se modeliraju efikasni metodički postupci kojim se ostvaruje prvi primarni cilj. Ostvarivanje navedenih ciljeva treba da podstakne: individualni razvoj odbojkaša, sticanje adekvatnih znanja, umenja i navika u potrebnom obimu. Imajući u vidu različitost sadržaja odbojkaškog kretanja, u metodici se formiraju znanja o specijalnostima metodičkog postupka za sve vidove teorije i prakse treniranja tehnike, taktike, psihe ili kondicije. Odbojkaška metodika tehnike treba da koristi učenju, usavršavanju i automatizovanju kretanja i pokreta koji čine odbojkaške tehnike.

Maja Ognjenovic of Serbia setsOvo bi predstavljalo uobičajene definicije metodike učenja, tehnike itd. Naš cilj je da pokušamo da se u toku “odbojkaškog vaspitanja i obrazovanja”, uspostavi sistem u učenju motornih (odbojkaških) veština. Period učenja osnovne odbojkaške tehnike se sprovodi kroz pet nivoa ili razreda i traje od 5 do 10 godina. Da bismo mogli da pojasnimo našu ideju, uporedićemo proces učenja odbojkaških veština sa učenjem računa u školi. Naime, u prvom razredu osnovne škole iz predmeta matematika se uči sabiranje i oduzimanje i to je potrebno savladati da bi se prešlo u drugi razred, gde se uči množenje i deljenje, a kada se to savlada, ide se u treći razred gde se uče još složenije operacije itd. Istovetno se može posmatrati i učenje odbojkaške tehnike, jer da bi savladali neko kretanje ili pokret, potrebno je neko predznanje, odnosno pozitivan transfer u učenju. Izuzetno je važno primeniti poznate didaktičke principe u učenju:

– od lakšeg ka težem,

– od poznatog ka nepoznatom,

– od jednostavnog ka složenom …

DizanjeProces učenja odbojkaške tehnike treba posmatrati stepenasto, odnosno potrebno je ustanoviti koji su to elementi tehnike, koje odbojkaš/ica treba da nauči da bi mogao da pređe na sledeći nivo ili kako smo naveli u školi u sledeći razred. Takođe, potrebno je razmišljati o tome koje elemente igre je odbojkaš/ica naučio/la, kada nauči da igra prstima. Iz te jedne tehnike mogu se ispoljiti četiri elementa igre (dizanje lopte za napad, prijem servisa, odbrana i napad). Da bi ovo bilo jasnije, potrebno je da podsetimo da u odbojkaškoj praksi i teoriji autori i treneri ukazuju na pet osnovnih elemenata tehnike i to: odigravanje prstima, odigravanje čekićem, servis, smeč i blok, a sa druge strane, sama igra nameće šest osnovnih elemenata igre, podeljenih u dve faze (tabela 1). Faza 1 su svi elementi igre, koji počinju servisom i to su: servis, blok i odbrana, a fazi 2 pripadaju svi elementi igre, koji počinju prijemom servisa i tu pripadaju: prijem servisa, dizanje lopte za napad i napad.

Tabela 1. Elementi odbojkaške igre (preuzeto od Nešić, G., 2006)

clip_image002Potreba da se u usvajanje odbojkaške tehnike uvede pojam „algoritmi etapnih ciljeva”, nastala je kao nužnost kako bi usvajanje tehnike bilo efikasnije i određenije. Drugačije rečeno, koji su ishodi u učenju odbojkaške tehnike na svakom stepenu razvoja, odnosno etapama (tabela 2). Pre nego što pogledamo tabelu sa elementima tehnike, potrebno je reći da u praksi, apsolutno da postoji još elemenata igre, ali se autor odlučio za dole prikazane. Svaka sugestija od strane odbojkaških stručnjaka i stručnjaka u odbojci je dobrodošla i poželjna.

Tabela 2. Elementi odbojkaške tehnike (odigravanje prstima) kroz nivoe

  Element tehnike 1. nivo

 

2. nivo

 

3. nivo

 

4. nivo

 

5. nivo
1 Osnovna odbojkaska kretanja bez lopte – dokoraci, prekoraci, ukršteni koraci, kretanje unazad, kretanje unapred … + + + + +
2 Stavovi i položaji + + + + +
3 Odigravanje prstima napred + + + + +
4 Odigravanje prstima unazad – preko glave + + + + +
5 Odigravanje prstima u stranu + + + + +
6 Odigravanje prstima, dočekujuci loptu iz frontalne ravni, u sagitalnoj ravni   + + + +
7 Dizanje lopte u zonu 4. – idealna lopta   + + + +
8 Dizanje lopte u zonu 4. – pomerena lopta     + + +
9 Dizanje lopte u zonu 2. – idealna lopta   + + + +
10 Dizanje lopte u zonu 2. – pomerena lopta     + + +
11 Dizanje lopte u zonu 1. – idealna lopta     + + +
12 Dizanje lopte u zonu 1. – pomerena lopta       + +
13 Dizanje lopte u zonu 6. – idealna lopta     + + +
14 Dizanje lopte u zonu 6. – pomerena lopta       + +
15 Dizanje lopte za 1. tempo („penal”) – idealna lopta     + + +
16 Dizanje lopte za 1. tempo – pomerena lopta     + + +
17 Dizanje lopte za „almu” – idealna lopta     + + +
18 Dizanje lopte za „almu” – pomerena lopta     + + +
19 Dizanje kombinacija (rus, bugarin, finta, dupli penal, koreja…)       + +
20 Dizanje jednom rukom napred         +
21 Dizanje jednom rukom unazad         +
22 Dizanje 1. tempa jednom rukom       + +
23 Prijem „donjeg „ servisa prstima + + + + +
24 Prijem „flot” servisa prstima   + + + +
25 Odbrana prstima     + + +
26 Napad prstima obe ruke + + + + +

Prof. dr Goran  Nešić

 

NAPOMENA: + u polju znači da je taj element potrebno savladati kako bi se prešlo u naredni nivo

NIVO 1: Početnici (devojčice do 12 godina i dečaci do 13 godina starosti)

NIVO 2: Prepioniri (devojčice do 14 godina, dečaci do 15 godina starosti)

NIVO 3: Pioniri (devojčice do 15 godina, dečaci do 16 godina starosti)

NIVO 4: Kadeti (devojčice do 16 godina, dečaci do 17 godina starosti)

NIVO 5: Juniori (devojčice do 17 godina, dečaci do 18 godina starosti)