Medicina Struka

SINIŠA MLADENOVIĆ – Fizikalna terapija i njena primena

Usled svakodnevnog, vrlo često i napornog treniranja, kao i odigravanja utakmica koje se u nekom vremenu igraju i na svaka tri dana, dolazi do raznih stanja i povreda u sportu, konkretno odbojci. U tom slučaju se primenjuju, kao neophodne, fizikalne procedure. Stanja i povrede se mogu međutim sprečiti dobrom i kvalitetnom pripremom igrača u smislu prevencije. Tada je svakako manja verovatnoća da dođe do povreda, jer je telo pripremljenije da izdržava napore koje iziskuju takmičenja, koja se često “prepliću” i u isto vreme ih bude čak i tri. Kada do povreda ipak dođe, uključuje se fizikalna terapija radi kvalitetnog oporavka igrača i što bržeg povratka pvređenog igrača ili igračice na teren. Kao što je rekao doktor Ljuban Martinović, oporavak treba da bude najkvalitetniji i ako je moguće kraći, ali ne dovodeći zbog brzine u opasnost zdravstveno stanje odbojkaša ili odbojkašice.

Fizikalna terapija predstavlja primenu raznih oblika fizičke energije (mehaničke, svetlosne, toplotne, električne, magnetne…) u cilju prevencije, ali i lečenja i funkcionalnog osposobljavanja povređenih. Tako imamo aparaturnu za fizikalnu terapiju (elektro, magneto, foto, sonoterapija) kao i kineziterapiju, koja je terapija pokretom. Ovaj oblik terapije spada u sastavni, ali i verovatno najvažniji deo fizikalne terapije. Još jedan terapijski izbor cini masaža kao oblik mehanoterapije.

Elektroterapija

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

je primena električne energije u cilju lečenja i deli se na: galvansku struju, dijadinamične struje, interferentne struje, struje za elektrostimulaciju mišića, TENS, i druge.

Fototerapija je lečenje svetlošću, a tu spadaju terapije pomoću raznih lampi. Najpoznatija se svakako ona koja “proizvodi” infracrvenu svetlost, jer ona prodire duboko ispod kože i zagreva tkiva. Takođe je vrlo često zastupljena bioptron lampa, a posebna priča je LASER. On se smatra najvećim otkrićem XX veka kada je ovaj vid oporavka u pitanju. Laserska svetlost je emisija elektromagnetnog zračenja i ima najširu primenu u terapiji. Zbog širokog spektra dejstva upotrebljava se protiv bolova, upale i zbog izrazitog obnavljanja oštećenog tkiva. Ono što je posebno karakteriše jeste brzo dejstvo, pa svakim danom uzima sve veću primenu, prvenstveno kod sportista.

Pod pojmom magnetna terapija

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

podrazumeva se niskofrekventno elektromagnetno polje koje deluje na ćelije gde se manifestovala povreda i tako dobijamo terapijsko dejstvo u smislu smanjenja bola i otoka. Takođe, ovim vidom se omogućava i bolja cirkulacija, kao i stimulisanje obnove oštećenog tkiva.

Postoji i sonoterapija koja se ne koristi u toj meri kao prethodno pomenute, ali ima dejstvo. Tu se podrazumeva primena ultrazvuka u terapijske svrhe.

Zajedničko svim procedurama je delovanje na cirkulaciju, bol, otok i oporavak mišićsa, kostiju i zglobova, kako bi igrač mogao što pre da se vrati treningu. Neophodno je opet ponoviti, da ne treba žuriti sa povratkom na teren, već korektno i do kraja (ili dok lekar ili fizioterapeut ne kažu drugačije), odraditi punu terapiju, oporaviti povređeno mesto, kako se povreda ne bi vratila ili što se isto dešava, pogoršala.

Postoji još i termoterapija koja predstavlja primenu toplote. Takođe se primenjuje u lečenju i krioterapija, koja obuhvata terapiju ledom i koja ima slične efekte samo što oni duže traju. Posebno je primenljiva kod otoka i bolnih stanja.

Masaža kao mehanoterapija

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

je neizostavni deo u pripremi i oporavku igrača i primenjuje se svakodnevno pre svega u svrhu prevencije od povreda, jer uspešno opušta misiće i priprema ih za napore koji slede. Ona se obavlja najčešće u fazi priprema kada se radi na sticanju snage i često se sa njom “razbijau” razne upale mišića koje su karakteristične za taj period. Naravno, svako stanje mišića zahteva i odgovarajuću masažu.

Ukratko, fizikalna terapija danas predstavlja nešto obavezno u radu medicinskog dela stručnog štaba svake reprezentacije. Mnogo se truda ulaže, treba nekad i veliko strpljenje, ali kada se igrač oporavi, kada se ponovo nađe na terenu i kada uslede pobede, to je najbolja nagrada i satisfakcija za svakog zdravstvenog radnika. Naravno, postoji samo jedna bolja situacija od te, a to je da uopšte i ne dolazi do povreda.