IZBLOKIRANI I JAPANCI
Kada se pre meča sa Japanom gledao njihov učinak i kada se videlo da su savladali Irance, Holanđane i Ruse, bilo je jasno da Slobodan…